The Cave's status siden dugnad 12. juni, 2018.
The pictures below are thumbnails, meaning they are small copies of the real thing. You just click them. The weather in Norway and in Thailand.
 

 

Bilder fra The Cave den 13. juni og en detaljert video samme dag..

     
Aug 20th, Martin's guns in the closet in the Office.  
On Wednesday Aug 15, Jonas, Ben and Christian didn't clean up after themselves.

Here are their signatures.

Hand towels were re-supplied by Martin on Sunday 12th.
Den 10. august, ramma bare fjerna, ikke erstatta. Martin replaced 6 frames.

Martin's stash on August 16th.

Den 10. august, Martin's stash of ammo in the locker.

Søppel foran standplassen på nedrebanen.

 

Den 5. august, Martin's stash of ammo in the locker.

Fremedeles er brev til klubben ikke tatt hånd om. Har ligget her siden 18. juni. Slett jobb av sekretæren. Men han skjønte han ikke klarte jobben og sa opp den 10. august

Den 27. juli var lyset ikke slått av.

Heller ikke onsdag den 2. august.

Fredag 27. juli, fremdeles ikke fylt i. Martin T gjorde det.

Papiret på pissoaret ble borte den 24. juli. Fremdeles ikke fyllt.

Torsdag den 28. juni. Tørkepapir ikke fylt i. Svær pakke i gangen, hele 15 meter unna.

Det er ikke langt å gå. Ansvarlig banevakt, FF ifølge banevaktlista.

Den 28. juni. Dasspapir ikke på plass. Ansvarlig banevakt, FF ifølge banevaktlista.

 

 
Kontordelen med ammo-skap.

Motsatt side av ammo-skap, søppelavdeling.

Fomlesone og verksted del.

Nedrebanen, søppelavdeling.

Verksteddel i gangen.

Gangen med skytematter.

Nedre del av nedrebanen.

Stolavdelingen på nedrebanen.

Poppere.

Søppelkontainer.

Stoler.

Nedrebanen.

Nedrebanen.

Foran skivene. Skrot ikke tatt med. Var borte den 28. juni.

Søppel rundt skivestativene. Kun etter 10 dager siden det var fjerna.

Kontoret er et salig rot. Ingenting ble gjort på dugnaden. Og ingen gjør noe. Sekretær FFs ansvar.

Mellom vold og skiver. Ser brukbart ut.

Lagerplass for skrot.

Inngang til oppholdsrom.

Øvrebanen i god stand.

Herretoalettet, papirdunk er OK.

Den 21. juni var det slutt på tørkepapir på herre toalettet.
Ansvarlig banevakt, Jonas ifølge banevaktlista.

På lagerrommet er det mange skivestativer med skiver og uten.

Ødelagte skivestativ som skulle vært fjerna. Ikke gjort torsdag den 28. juni.

Nye skivestativ på plass torsdag den 28. juni.  
Go to the top of the page

Back to the beginning.

Any comments?

Last updated on March 25, 2019 at 23:12 hours.