Neste "Rock'n Roll" vil bli holdt torsdag den 23. november 2017.
Møt opp med pangen din og minst 102 skudd!

Programmet ligger på TOPs hjemmesider og er et Word-dokument. Da har du muligheter til å trene litt på forhånd. Du trenger minimum 51 skudd per omgang og det er korte tider. Dette er for de som kjenner sitt funksjonerende våpen. Resultatarka for standplassleder kan du også hente ned fra weben. Du trenger magasinkapasitet for 15 skudd i et eller flere magasin. Du lader om når skivene vender bort.

1. Når? Husk det begynner kl 1830.
     
 

2. Klasser - 4 stykk
     2.1.  Klasse A: Standard pistol, 7,62 - 9,99mm. Maks utvendige dimensjoner:  225x150x45 mm
     2.2. Klasse B: Standard pistol, 10mm eller grovere. Maks utvendige dimensjoner:  225x150x45 mm
     2.3. Klasse C: Standard revolver 7,62+. Maks utvendige dimensjoner:  225x150x30 mm
     2.4. Klasse D: Sivilpistol 4 Maks utvendige dimensjoner:  200x120x30 mm
   

3. Administrasjon
     3.1.  Laget er maks seks stykker som blir ropt opp når det er mange nok.
     3.2.  Du har sakene dine klare i koffert hvis mulig og legger sakene dine på bordet på 7-meteren.
     3.3.  Du gjør deg klar på 7-meteren. Du kan lade magasiner, men ikke våpenet.
     3.4.  Når skytterleder sier "Lad og gjør klar" gjør du det og inntar skytestillingen, 450.
     3.3.  Våpenet er ladd, sikra og du har fingeren utafor avtrekksbøylen hele tida til skivene kommer fram.
            (Har du et av disse håpløse våpna hvor sikringa går feil vei, kan du ha våpenet usikra, men husk fingeren.)
 
4. Standplasskommandoer
      4.1   Gjør klar. Lad våpen, sikring på, våpnet i 450-stillingen og fingeren utafor avtrekksbøylen.
     4.2  Er skytter klar?
            Denne kommandoen kommer når du har inntatt 450-stillingen.
            Er du klar skal du IKKE svare. Er du ikke klar, svarer du høyt og tydelig NEI !

     4.3  Klar? Skivene snur seg vekk.
     4.3. Når skivene kommer fram, løfter du våpenet mot skivene og legger fingeren på avtrekkeren og trekker av når siktebildet er rett.
            Det vanskeligste og viktigste skuddet er det første. Lykke til og Happy Shooting.

            Du lader om når skivene er borte.
 

Før du deltar, skriv ut og les igjennom sikkerhetsreglene og standplasskommandoene. Det er viktig at du har lest igjennom dette. Det vil også bli gjennomgått før start.


Tilbake til selskapssida.

Tilbake til TOPs hjemmesider 

Sist oppdatert den 17-aug-17 kl. 05:19